Stichting Milou heeft als doelstelling: het veraangenamen met alle mogelijke middelen van het leven van Milou.

De 13-jarige Milou liep op 12 december 2015 een dwarslaesie op bij een ongeval op de trampoline.

Wilt u de stichting milou helpen,dat kan,graag zelf.

Bankrekening nummer Stichting Milou   NL 47 RABO 0308402367

voor verder info zie ook http://www.stichtingmilou.nl/

Alvast bedankt!